?

Log in

No account? Create an account
Затмение. - Sean's LJ [entries|archive|friends|userinfo]
Sean

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Затмение. [Jul. 24th, 2008|10:15 am]
Sean
[Tags|]

Частичное солнечное затмение в Фарнборо можно будет наблюдать 1 августа с 09:33 до 11:03 утра. Максимума затмение достигнет в 10:17, Луна закроет 21% диаметра Солнца.
NASA via darsh.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: alinnenochek
2008-07-24 06:40 pm (UTC)
готуй три розкладних стільчика на своєму балконі! і сидр, сидр :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sean_ku
2008-07-25 06:59 am (UTC)
в цей час на роботі треба вже бути :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: alinnenochek
2008-07-25 09:53 am (UTC)
хто ж працює в такий день!
цікаво, чи можна буде тут роздобути внутрішню частинку від дискети, щоб крізь неї дивитися на сонце. пам"ятаю, пів-Мтх так розважалося минулого разу :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: sean_ku
2008-07-25 10:24 am (UTC)
треба на ebay глянути.
підозрюю, що з огляду на затемнення їх будуть продавати як "eclipse watching device", фунтів десь по 15 :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: alinnenochek
2008-07-25 11:00 am (UTC)
хороша бізнес ідея! ;)
(Reply) (Parent) (Thread)